Dear anh chị,Cây em trồng đất dinh dưỡng + sơ dừa. Có tưới thêm nước vo gạo.

4ever.endless

New member
Dear anh chị,Cây em trồng đất dinh dưỡng + sơ dừa. Có tưới thêm nước vo gạo. Nay cây bị nấm gốc chết. Em xin hỏi cách trị ah. Em cảm ơn anh chị. 
 
Bên trên