Cây ớt đang ra trái tự nhiên héo hết là bị sao

Phong Dang

New member
Triệu chứng như chị mô tả giống bệnh héo xanh trên ớt ạ.Đặc điểm nhận diện là cây héo đôi khi chỉ 1 - 2 nhánh nhất là khi trời
 
Bên trên